zanieczyszczenie wody, czysta woda

Czysta woda-życie, które sami sobie odbieramy. Zanieczyszczenia wód.

Woda zajmuje dwie trzecie powierzchni ziemi. Bez niej nie istniałoby żadne życie na naszej planecie. Powinna więc ona być dla nas największym skarbem, który jest traktowany z szacunkiem i należytą czcią. Zaludnienie ziemi cały czas rośnie. Wielkie aglomeracje miejskie produkują góry śmieci, ścieków oraz innych groźnych substancji.Często przez chciwość oraz brak wyobraźni ludzi te wszystkie odpadki trafiają do rzek, jezior, mórz i oceanów. Trują organizmy zamieszkujące te akweny oraz zaburzają funkcjonowanie całych ekosystemów. Kiedyś trudno nam było sobie wyobrazić jak można zatruć tak olbrzymi ocean!? Dzisiaj zanieczyszczenie wód stało się faktem i z mizernym skutkiem staramy się z nim uporać. Ludzie i zwierzęta chorują i umierają, gdyż w wielu rejonach świata piją wodę zanieczyszczoną toksycznymi związkami. Jeśli nie zostaną podjęte radykalne kroki, pewnego dnia obudzimy się z górą pieniędzy, ale bez nadającej się do spożycia wody.

 

Główne przyczyny zanieczyszczenia wód.

 

  •  Odpady przemysłowe

    Przemysł wytwarza niewyobrażalną ilość odpadów. Zawierają one wiele substancji, które w niszczycielski sposób mogą oddziaływać na środowisko. Jak ścieki z fabryk dostają się do wód? W bardzo prosty sposób…. Właściciele firm chcąc za wszelką cenę osiągnąć jak największe zyski, spuszczają odpady przemysłowe bezpośrednio do rzek. Proceder ten ma miejsce szczególnie często w krajach rozwijających się, ale w tych wysokorozwiniętych też nie jest to zjawisko odosobnione.

  • Spalanie węgla oraz ropy naftowej

Podczas spalania jest wytwarzana znaczna ilość toksycznych związków, których cząstki są zawieszone w atmosferze. W wyniku ich połączenia z wodą powstają kwaśne deszcze. Gdy spadają na powierzchnię wody, zanieczyszczają ją trującymi związkami siarki oraz azotu.

  • Nawozy sztuczne oraz chemiczne środki ochrony roślin

Jedno z najpoważniejszych i coraz częściej występujących przyczyn zanieczyszczenia wód. Chemiczne środki ochrony roślin dostają się do gleby i wymieszane z wodą deszczową spływają do zbiorników wodnych. Zatruwają zamieszkujące tam organizmy żywe, przez co zaburzają naturalne cykle zachodzące w ekosystemach. Nawozy sztuczne powodują natomiast wzrost żyzności wód. Prowadzi to do rozwoju szkodliwych glonów, które sukcesywnie zabijają życie wodzie.

  • Odpadki z gospodarstw domowych

Papier, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania po żywności często lądują w zbiornikach wodnych. Tak bezcenne źródło życia jakim jest woda zostaje w bezmyślny sposób zanieczyszczane śmieciami. Często słyszymy: A co tam jeden papierek!? Jeden może i nic, ale na świecie żyją miliardy ludzi, produkujące miliardy ton śmieci, które gdy nadal będą dostawać się do wody pochłoną miliardy istnień ludzkich. Czy tego chcemy?

  • Nielegalne wysypiska śmieci

Wszędzie trąbi się o segregacji śmieci, wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku oraz wykonanych z materiałów biodegradowalnych, a w lasach czy nawet nad brzegami rzek i jezior rosną kupy z toksycznymi odpadami…. Dlaczego jesteśmy aż tak głupi? Ciężko powiedzieć…., może szkoda nam paru złotych albo mamy poczucie, że las nie jest nasz, więc czemu by go nie zaśmiecić? Osoby, które trudnią się tym procederem mają często piękne i zadbane ogrody, kosztem mądrzejszych ludzi oraz mieszkańców lasu.
Toksyny z niezabezpieczonej kupy śmieci dostają się wraz z wodą do gleby i dalej do wód gruntowych. Zatruwają w ten sposób ujęcia wody, studnie oraz rzeki, jeziora, morza i oceany, które determinują życie na naszej planecie.

zanieczyszczona rzeka

 

Skutki zanieczyszczenia wód.

 

Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń życiodajnej wody szkodzą nam oraz środowisku, w którym żyjemy. Skutki mogą nie być widoczne od razu, ale sukcesywnie i powoli niszczyć zdrowie nasze oraz otaczającej nas przyrody.

– Metale ciężkie pochodzące z fabryk gromadzą się w zbiornikach wodnych oraz ich pobliżu. Odkładają się w ciałach żyjących tam zwierząt. Ryby oraz owoce morza kumulują w sobie bardzo duże ilości szkodliwych substancji. Kiedy je jemy, cała ta chemia trafia do naszych organizmów, powodując liczne problemy zdrowotne, takie jak nowotwory, zaburzenia płodności oraz szeroko pojęte zakłócenia w pracy układu odpornościowego.

– W krajach słabo rozwiniętych ogromny problem stanowią zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ścieki dostające się do wody pitnej wywołują liczne epidemie, w wyniku których życie tracą tysiące ludzi.

– Wzrost żyzności wód spowodowany stosowaniem nawozów sztucznych prowadzi do nadmiernego rozrostu glonów na powierzchni lustra wody. Wykorzystują one cały tlen oraz odcinają dostęp światła- ryby się duszą, a rośliny obumierają.

– Cząstki związków chemicznych zawieszone w wodzie sprawiają, że staje się ona mniej przejrzysta. Sprawia to, że rośliny wodne otrzymują zbyt małą ilość światła, aby prawidłowo rosnąć. Zanieczyszczenia zmniejszają także jakość wody pitnej oraz utrudniają jej oczyszczanie.

– Katastrofa tankowca przewożącego miliony litrów ropy powoduje niekorzystne zmiany w środowisku na wiele dziesiątek lat. Życie na wodzie oraz wybrzeżu umiera. Zdychają ptactwo, ryby, foki oraz wieloryby. Ropa, która raz dostanie się do środowiska pozostanie w nim praktycznie na zawsze, powoli i skutecznie je podtruwając.

 

Co my możemy zrobić?

 

– Oszczędzaj wodę! Dzięki temu w środowisku pozostanie jej więcej. Nie będzie też wymagała kosztownego procesu oczyszczania, który może być nie do końca skuteczny.

– Uważaj na to, co spuszczasz w toalecie. Oleje i tłuszcze zatykają sieć kanalizacyjną. Leki, farby, pestycydy i inne substancje chemiczne zabijają mikroorganizmy, które są niezbędne w procesie oczyszczania ścieków.

– Nie stosuj pestycydów oraz nawozów sztucznych w swoim ogrodzie. Jeśli zawodowo zajmujesz się rolnictwem ogranicz chemię do minimum lub przejdź na ekologiczne gospodarowanie. Pamiętaj, że wszystkie środki ochrony roślin oraz część nawozów zostaje w środowisku i prędzej czy później dostanie się do wód i je zanieczyści.

– Nie wyrzucaj śmieci do zbiorników wodnych. Pomyśl czy będzie Ci miło jeśli usiądziesz na plaży, która składa się z piasku i odpadów….

– W gospodarstwie domowym używaj ekologicznych środków czystości, które nie będą zanieczyszczać szkodliwymi związkami. Ułatwisz w ten sposób pracę oczyszczalni ścieków i zaoszczędzisz cierpień środowisku naturalnemu.

czysta woda

 

Człowiek przez wieki ujarzmiał przyrodę,
uzyskując z niej zasoby niezbędne do tworzenia
nowych cywilizacji.
I oto nastały czasy, kiedy w wielu regionach
kuli ziemskiej pod naciskiem człowieka
przyroda zaczęła ustępować,
cofać się, a nawet ginąć.

N. Fiedorenko